Bokken är ett japanskt träsvärd som används för träning bland annat inom Aikidon.